POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej crystaljulia.com jest firma Kolglass Sp. z o.o., ul. Kryształowa 73 58-573 Piechowice wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 0000936658, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 5000.00 zł, o numerze NIP:  6112815377, REGON: 52061355
 2. Państwa wątpliwości oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy kierować na adres: sklep@crystaljulia.com
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są:
 5. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 6. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 7. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 8. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 9. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 10. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane są w dwóch celach, zależnie od wyrażonej zgody:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną Państwo jesteście, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
  2. wysyłania treści marketingowych w formie newslettera - podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
  1. Imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. adres zamieszkania lub inny jaki nam podacie w celu dokonania wysyłki,
  5. ewentualne inne dane podane przez Państwa podczas kontaktu mailowego bądź telefonicznego, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.
 3. Nie jesteście Państwo profilowani. Niemniej jeżeli pozostawicie nam swoje dane w celu przesyłania treści marketingowych, to wówczas może nastąpić zautomatyzowane przetwarzanie informacji w celu wysłania interesujących Państwa informacji marketingowych w newsletterze.
 4. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
 5. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom – chyba że wyrazicie Państwo zgodę podczas zakładania konta aby przekazać Państwa dane naszym partnerom w celu wysyłki newslettera. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

III. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
 2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
 3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
 4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres
  6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
 5. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.
 6. Dane przekazywane naszym partnerom na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania przez naszych partnerów informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.

IV. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji Państwa zamówienia lub w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo żądania abyśmy zaprzestali przetwarzania Państwa danych i je usunęli. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji lub treści marketingowych. Zawiadamiamy również,
  że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto macie Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 4. Przysługuje Państwu prawo żądania byśmy ograniczyli przetwarzanie waszych danych osobowych na czas sprawdzenia prawidłowości danych, bądź dochodzenia roszczeń.
 5. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane do Państwa albo bezpośrednio innemu administratorowi w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że wyłączne dane na Państwa temat przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).
 6. Większość czynności związanych z danymi osobowymi możecie wykonać Państwo sami korzystając z panelu klienta sklepu w zakładce moje konto/moje informacje osobiste. Jeżeli ta forma okaże się niewystarczająca, bądź będziecie mieli Państwo do nas inna sprawę to prosimy ją kierować do naszego biura na adres sklep@crystaljulia.com. Sugerujemy aby przesłana nam wiadomość pochodziła z tego samego adresu e-mail na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe.
 7. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

POLITYKA COOKIES

 1. Sklep internetowy działający pod adresem crystaljulia.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą. zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
 2. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:
 3. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Telefon
Email
Adres